Misyon

Bölümün Misyonu:
Mekatronik Mühendisliği Bölümünün misyonu; ileri teknolojiye odaklı, dinamik, disiplinlerarası ve çokdisiplinli programların oluşturduğu sinerjiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji üreten, yönlendiren, topluma ve çevreye duyarlı, takım çalışmasına yatkın, liderlik yetenekleri gelişmiş, yaratıcı, araştırmacı, girişimci mühendisler yetiştirmektir. 

Bölümün Misyon Bileşenleri:
·  İleri teknolojiye odaklı programlar: Var olan teknolojiyi kullanarak varolmayan fiziksel ürünleri tasarlamaya odaklı programlar.
·  Dinamik programlar: Klasik eğitim programlarından farklı olarak gelişen teknolojik yapıyı derslerin uygulamasına ve içeriğine uyarlayabilen, yenilenebilen programlar.
·  Disiplinlerarası programlar: Farklı mühendislik dallarının ortak konularını içeren programlar.
·  Çokdisiplinli programlar: Farklı mühendislik dallarının ilgili alanına giren konularını bir arada değerlendiren programlar.
·  Bu programların oluşturduğu sinerji: İleri teknolojiyi üreten, yönlendiren disiplinlerarası ve çok disiplinli, dinamik programların birlikte uygulanmasıyla ortaya çıkardığı iş gücü ve teknoloji üretme potansiyeli.
·  Ulusal düzey: Ülkemiz ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılayabilecek teknolojik seviye.
·  Uluslararası düzey: Küresel teknolojik ihtiyaç ve hedeflerinin karşılanmasında rekabet edebilecek seviye.
·  Teknoloji üreten ve yönlendiren mühendis: Teknolojiyi gerekli bilgi birikimi ile oluşturan ve bu sayede teknolojik gelişmelere katkı sağlayan ve ilerleten mühendis.
·  Topluma ve çevreye duyarlı mühendis: Tasarım, üretim ve kullanım sürecinde çevreye zarar vermeyen ve topluma yararlı teknolojik ürünler geliştiren mühendis.
·  Takım çalışmasına yatkın mühendis: Eğitim programından edindiği birikimle mevcut disiplinlerarası ve çok disiplinli yapıdaki grup projelerinde kendi branşından ya da diğer branşlardan kişilerle birlikte çalışarak teknolojiyi üretebilen ve yönlendiren mühendis.
·  Liderlik yetenekleri gelişmiş mühendis: Disiplinlerarası ve çok disiplinli programların kazandırdığı bilgi birikimiyle yöneten, yönlendiren, sorun çözebilen ve çözümlere alternatifler üretebilen mühendis.
·  Yaratıcı mühendis: Tasarım kabiliyeti yüksek ve sorunlara çözüm bulabilen mühendis.
·  Araştırmacı mühendis: Elindeki bilgiyle yetinmeyen, yeni bilgiler edinmek için gelişmeleri takip eden, bunları araştıran ve deneyen mühendis.
Girişimci mühendis: Sorumluluk almaktan çekinmeyen mühendis.