Abdülkadir Erden, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Abdülkadir Erden

İletişim Bilgileri

Telefon:8397
Ofis:C 120
Bağlı Olduğu Bölüm:Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1977
Yüksek Lisans Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1972
Lisans Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1970


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Atılım Üniversitesi Şubat 2003
Profesör O.D.T.Ü. Aralık 1988
Doçent O.D.T.Ü. Aralık 1982
Yardımcı Doçent O.D.T.Ü. Ocak 1978


Araştırma Konuları

Mühendislik Tasarımında Yaratıcılık Metodolojisi, Mühendislik Tasarımı Metodolojisi, Mekatronik Sistemler, Elektro-erozyon ile Malzeme İşleme, Biyo-esinlenmiş Robot Tasarımı, Biyo-esinlenmiş Mühendislik Tasarımı


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

A. Konez Eroğlu, Z. Erden, A. Erden, (2011), Biological System Analysis in Bioinspired Conceptual Design (BICD) for Bioinspired Robots,, Control Engineering and Applied Informatics., v. 13, , pp. 81-86,

B. Ekmekçi, A. Sayar, T.T. Öpöz, A. Erden, (2010), Characteristics of Surface Damage in Micro Electric Discharge Machining,, Advanced Materials Research, v. 83-86,, pp. 688-695.

T. T. Öpöz, B. Ekmekçi, A. Erden, (2009), An Experimental Study on the Geometry of Micro Holes in Electric Discharge Machining,, Materials and Manufacturing Processes Journal, , , v. 24: 2009, pp. 1236-1241.

Erden A. (2009), B. Ekmekçi, A. Sayar, T.T. Öpöz, A. Erden, Geometry and Surface Damage in Micro Electric Discharge Machining of Micro Holes,, Journal of Micromechanics and Microengineering,, v. 19, , pp. 1-16.

B. Ekmekçi, A. Sayar A., Öpöz T.T., A. Erden, (2008), Characteristics of Surface Damage in Micro Electric Discharge Machining of Micro Holes,, Advances in Materials and Manufacturing Technologies,

B. Ekmekçi, E. Tekkaya, A. Erden, (2006), A Semi-emprical Approach for Residual Stresses in Electric Discharge Machining (EDM),, International Journal of Machine Tools and Manufacture,, 46, pp. 858-868,

B. Ekmekçi, O. Elkoca, A. Erden, (2005), A Comparative Study on the Surface Integrity of Plastic Mold Steel due to Electric Discharge Machining,, Metallurgical and Materials Transactions B, , Vol. 36B,, pp. 117-124,

B. Ekmekçi, O. Elkoca, A.E. Tekkaya, A. Erden, (2005), Residual Stress State and Hardness Depth in Electric Discharge Machining: De-ionized Water as Dielectric Liquid,, Machine Science and Technology, 2005., Vol. 9, , pp. 39–61,

B. Ekmekçi, O. Elkoca, A.E. Tekkaya, A. Erden, (2005), Residual Stress State and Hardness Depth in Electric Discharge Machining: De-ionized Water as Dielectric Liquid,, Machine Science and Technology, Vol. 9,, pp. 39–61

B. Ekmekçi, O. Elkoca, A. Erden, (2005), A Comparative Study on the Surface Integrity of Plastic Mold Steel due to Electric Discharge Machining,, Metallurgical and Materials Transactions B,, Vol. 36B, , pp. 117-124

B. Ekmekci, O. Elkoca, A.E. Tekkaya, A. Erden, (2004), Residual Stress State and Hardness Depth in Electric Discharge Machining: De-Ionized Water as Dielectric Liquid,, Machining Science and Technology,

Z. Erden, A. Erden, and A.M. Erkmen, (2003), A Petri Net Approach to Behavioral Simulation of Design Artifacts with Application to Mechatronic Design,, Research in Engineering Design, , 14, , pp.34-46,

Erden A., Akkök M., Taner İ. E., (2001), Development of a Knowledge-Based system and a Comparative Study on the Selection of Bearings,, Lubrication Engineering, , 57, No- 6,, pp.7-15.

Erden A., (Guest Editor), (2001), “Editorial”,, Mechatronics,, Vol. 11, , pp. 369-370.

Diğer Hakemli Dergiler

A. Konez Eroğlu, Z. Erden, A. Erden, (2011), Kavramsal Mekatronik Tasarımda Davranış Tabanlı Modelleme Yaklaşımı ve Biyobenzetim Robot Tasarımına Uygulanması,, Mühendis ve Makina, Temmuz 2011.

A. Erden, A. Konez Eroğlu, (2008), Mekatronik Mühendisliğinde Biyobenzetim (Biyomimetik) Yaklaşımlar,, Otomasyon Dergisi,, Mart 2008, 196-200-

Z. Erden, A. Erkmen.,A. Erden (2001), Synthesis of Petri-Nets and Hybrid Automata in the Automation of Conceptual Design,, Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, Vol. 4, No:1, , pp.33-46.

Uluslararası Konferans Bildirileri

H. Zadeh, H. Tora, C. Gürel, A. Erden, (2016), Rose Flower Stem Detection by Spatial and Spectral Based Feature Extraction Methods.

C. Gürel, M. H. Zadeh, A. Erden, (2016), Development and Implementation of Rose Stem Tracing using a Stereo Vision Camera System for Rose Harvesting Robot,, 8th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications, 22-24 September 2016, Istanbul-Turkey

C. Gürel, H. Zadeh, A. Erden, (2016), Rose Stem Branch Point Detection and Cutting Point Location for Rose Harvesting Robot,, The 17th International Conference on Machine Design and Production, July 12-15 2016, Bursa, Turkey

C. Gürel, H. Zadeh, A. Erden, (2015), Rose Stem Branch Point Detection and Cutting Point Location for Rose Harvesting Robot,, Mechatronics and Machine Vision in Practice, M2ViP2015, (2015).

A.K. Eroğlu, Z. Erden, A. Erden, (2014), Bioinspired Transformation for Design of Biorobots,, The 16th International Conference on Machine Design and Production, June 30 – July 03 2014, İzmir, Turkiye

A.K. Eroğlu, Z. Erden, A. Erden, (2013), Developing an analysis process for biological systems to design biorobots- A case study of human hand gripping motion, The 20th Int. Conf. Mechatronics and Machine Vision in Practice M2ViP2013, s., (2013)

C. Gürel, A. Erden, (2013), Face Detection Algorithm with Facial Feature Extraction for Face Recognition System,, The 20th Int. Conf. Mechatronics and Machine vision in Practice M2ViP, s., (2013)

C. Gürel, A. Erden, (2013), Conceptual Design of Rose Harvesting Robot for Greenhouses,, The 20th Int. Conf. Mechatronics and Machine Vision in Practice M2ViP2013, , s., (2013)

A. Konez Eroğlu, E. Güner, C. Gürel, Z. Erden, A. Erden, (2012), Design and Manufacturing of a Cockroach Biorobot for Implementation of a Bioinspired Conceptual Design (BICD) Methodology”,, Proceedings of the 15th International Conference on Machine Design and Production (UMTİK 2012), 19-22 June 2012, Pamukkale, Denizli, Turkey.

C. Gürel, A. Erden (2012), Design of a Face Recognition System,, Proceedings of the 15th International Conference on Machine Design and Production (UMTİK 2012), 19-22 June 2012, , Pamukkale, Denizli, Turkey.

Z. Erden, A. Erden, (2011), An Incremental Approach to Teach Mechatronics Design at the Sophmore Level of Mechatronics Engineering Education, 12th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, September 2011, , Kocaeli, Turkey.

A. Konez Eroğlu, Z. Erden, A. Erden, (2011), Biological System Analysis in Bioinspired Conceptual Design (BICD) for Bioinspired Robots,, The 10th International Conference on Mechatronics and Precision Engineering (COMEFIM10), , 2011., Romania

A. Konez Eroğlu, Z. Erden, A. Erden, (2011), Bioinspired conceptual design (BICD): conceptual design of a grasshopper-like jumping mechanism as a case study,, International Conference on Engineering Design (ICED11), 2011., Copenhagen, Denmark,

A. Konez Eroğlu, Z. Erden, A. Erden, (2011), Bioinspired conceptual design (BICD) approach for hybrid bioinspired robot design process,, IEEE International Conference on Mechatronics, 2011., İstanbul, Turkey,

A. Erden (2010), BioMimetic/BioInspired Robots and Mechatronics Engineering Design,, Proceedings of the International Symposium of Mechanism and Machine Theory, AzCIFToMM, Institute of Technology, 5-8 October 2010, Izmir, Turkey., Izmir

A. Konez Eroğlu, Z. Erden, A. Erden, (2010), Towards Development of a New Biomimetic/Bioinspired Design Methodology,, The 14th International Conference on Machine Design and Production, June 2010, , NCTR.

B. Ekmekçi, A. Sayar, T.T. Öpöz, A. Erden, (2010), Debris Accumulation Phenomena in Micro Electric Discharge Machining of Micro Holes,, The 14th International Conference on Machine Design and Production, June 2010, ., NCTR

T. T. Öpöz, B. Ekmekçi, A. Erden, (2008), An Experimental Study on the Geometry of Micro Holes in Electric Discharge Machining (Micro-EDM),, The 13th International Conference on Machine Design and Production, September 2008, İstanbul, Turkey.

A. Konez Eroğlu, A. Erden, M. Akkök, (2008), Development of a New Artificial Muscle for a Grasshopper-Like Jumping Mechanism,, The 13th International Conference on Machine Design and Production, September 2008, İstanbul, Turkey.

T.T. Öpöz, B. Ekmekçi, A. Erden, (2008), Micro Electrical Discharge Machining for Manufacturing of Micro Components,, 11th Mechatronics Forum Biennial International Conference, June 2008, , Limerick, Ireland.

A. Konez Eroğlu, A. Erden, M. Akkök, (2008), Design and Analysis of Grasshopper-Like Jumping Leg Mechanism in Biomimetic Approach,, 11th Mechatronics Forum Biennial International Conference, June 2008, , Limerick, Ireland.

A. Erden, T.T. Öpöz, B. Ekmekçi, O. Elkoca, S. Halkacı, (2006), Manufacturing of Smaller Holes by using Micro-Electrical Discharge Machining (Micro-EDM),, The 12th International Conference on Machine Design and Production, Proceeding pp. 859-869, September 2006, Kuşadası, Turkey.

A. Konez, A. Erden, M. Akkök, (2006), Preliminary Design Analysis of Like-Grasshopper Jumping Mechanism,, The 12th International Conference on Machine Design and Production, Proceeding pp. 829-847, September 2006, Kuşadası, Turkey.

S. Güroğlu, A. Erden, D. Akbulut, B. Özgüç, (2005), Creativity as an Evaluation Measure for Evolutionary Conceptual Design,, Proc. 6th International Conference on Computer Aided Industrial Design and Conceptual Design, CAID&CD2005,, Delft, Netherlands,

S. Güroğlu, A. Erden, D. Akbulut, B. Özgüç, (2005), Creativity as an Evaluation Measure for Evolutionary Conceptual Design,, Proc. 6th International Conference on Computer Aided Industrial Design and Conceptual Design,, Delft, Netherlands

B. Ekmekçi, N. Ekmekçi, A. E. Tekkaya, A. Erden, (2004), Residual Stress Measurement With Layer Removal Method,, Proceedings of the First Cappadocia International Mechanical Engineering Symposium, 14-16 July 2004, , Cappadocia, Turkey.

Ç. Coşkun, M. Korkmazel, A. Erden, (2004), Software Development For Multi-Level Petri Net Based Design Inference Network,, Proc. The Eleventh International Conference on Machine Design and Production, 13 - 15 October 2004, Antalya, Turkey., Antalya, Turkey

Ş. Tunçdemir, B. Koç, A. Erden, (2004), Design of a Swimming Robot,, The 9th Mechatronics Forum, International Conference, Aug. 30-Sept. 2, 2004, , Ankara, Turkey.

S. Güroğlu, A. Erden, (2004), Development of an Evaluation Measure for Genetic Approach to Functional Level Conceptual Mechatronic Design,, 9th Mechatronics Forum - International Conference, August 30- September 1, 2004, Ankara, Turkey.

S. Güroğlu, A. Erden, (2004), Development of an Evaluation Measure for Genetic Approach to Functional Level Conceptual Mechatronic Design,, 9th Mechatronics Forum - International Conference,, Ankara, Turkey.

S. Güroğlu, A. Erden, (2004), An Evolutionary Approach for Functional Level Conceptual Design of Products,, International Design Conference, DESIGN 2004, May 18-21, 2004, , Dubrovnik, Croatia.

B. Ekmekçi, A. Erden, (2004), Remarks On Surface Integrity Of Electric Discharge Machined Surfaces: A State of Art Review,, Proc. The Eleventh International Conference on Machine Design and Production,, Antalya, Turkey.

B. Ekmekçi, O. Elkoca, A.E. Tekkaya and A. Erden, (2003), Residual Stress State in Electrical Discharge Machined Surface of Plastic Mold Steel with De-Ionized Water as Dielectric Fluid,, Proceedings of AMPT2003, 8-11 July 2003, , Dublin, Ireland.

B. Ekmekçi, O. Elkoca, A.E. Tekkaya and A. Erden, (2003), Residual Stress State in Electrical Discharge Machined Surface of Plastic Mold Steel with De-Ionized Water as Dielectric Fluid, ,, Proceedings of AMPT2003, 8-11 July 2003, Dublin, Ireland.

S. Güroğlu, A. Erden, (2003), Development of a Representation Scheme for the Application of Genetic Methodology to Functional Design,, International Conference on Engineering Design, ICED 03, August 19-21, 2003, , Stockholm, Sweden.

A.E. Turgut, K.B. Arıkan, A. Erden, (2002), A Senior Level Mechatronics Design Course in METU.,, The 6th International Conference on Mechatronic Design and Modeling (MDM),, Capadocia, TURKEY.

B. Koç, D. Başaran, T. Akın, A. Erden, (2002), Design of a Piezoelectric Ultrasonic Motor for Micro-Robotic Application,, The 6th International Conference on Mechatronic Design and Modeling (MDM),, Capadoccia, TURKEY.

H. S. Halkacı, A. Erden, (2002), Experimental Investigation of Surface Roughness in Electric Discharge Machining (EDM).,, 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA) 2002,July 8-11, 2002., Istanbul, Turkey,

B. Ekmekçi, A.E. Tekkaya, A. Erden, I (2002), nvestigation of Residual Stresses on Electrical Discharged Machined Surfaces.",, 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA) 2002,July 8-11, 2002., Istanbul, Turkey,

B. Ekmekçi, O. Elkoca, F. Koltuk, A.E. Tekkaya, A. Erden, (2002), Metallurgical Properties of Electric Discharge Machined Surfaces",, 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA) 2002, July 8-11, 2002., Istanbul, Turkey,

B. Ekmekçi, O. Elkoca, A.E. Tekkaya, A. Erden, (2002), Observation on Cracking Behavior of Micro Alloy Steel in Electric Discharge Machining (EDM),, 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA) 2002,July 8-11, 2002., Istanbul, Turkey,

Erden A., (2001), Capstone Design Projects for Mechatronic Design In Mechanical Engineering Department,, IMECE 2001, The ASME International Mechanical Engineering Congress and Exhibition, , NewYork,

Korkmazel M., Erden A., (2001), Functıonal Desıgn Tree For Mechatronıc Projects In Mechanıcal Engıneerıng Desıgn Course,, IMECE 2001, The ASME International Mechanical Engineering Congress and Exhibition, 2001., NewYork,

Güroğlu S., Erden Z., Erden A., (2001), Implementation of Petri Net Based Design Network on the Automation of Mechatronic Design,, Proceedings of the International Conference on Engineering Design,, Glasgow

Baydar C. and Erden A., (1999), A Design Language for Virtual Design Studio,, Proc. of the International Conference on Engineering Design, ICED 99 , August 24-26, 1999, pp. 1303-1306., Munich

Erden Z., Erkmen A. and Erden A., (1999), Handling Uncertainty In Design Automation Using Intuitionistic Fuzzy Propositions,, Proc. of the International Conference on Engineering Design, ICED 99 , August 24-26, 1999, pp. 1605-1610., Munich

Güroğlu S., Erden Z., Erkmen A., and Erden A. (1999), The Design Network Simulator (DNS): An Implementation Software for a Petri Net-Based Design Network Applied to Mechatronic Design,, The Sixth International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, M2ViP'99, 1-3 September 1999, Middle East Technical University, Ankara, Turkey pp. 193-202

Ulusal Konferans Bildirileri

A. Erden (2015), Robot Görme, Mekatronik Zeka ve Seralarda Gül Toplayan Robot,, Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Günleri, YAZGİG2015, Mayıs 2015, Ankara

H. Akay, A. Erden, (2012), A Team-based Undergraduate Research Projects Program,, 2nd International Engineering Education Conference (IEEC2012), "New Trends and Expectations", October 31 - November 3, 2012, Club Hotel Sera, 07160 Lara, Antalya, TURKEY.

Notlar

Prof. Dr. Abdülkadir Erden (1971), *** Yayınların tam listesi için "özgeçmiş" dosyasına bakınız..., *** Bu Liste çoğunlukla yazarın Atılım Üniversitesinde yaptığı yayınları (Şubat 2003 sonrası) kapsamaktadır. Bu tarihten önceki yayınlar için "özgeçmiş" dosyasına bakınız.

Kitaplar

A. Erden, (2007), Mekatronik Mühendisliği, Kavramlar ve Uygulamalar,, MMO Yayın No: 2007/422., 169 sayfa

A. Erden (Ed.), (2003), Robotik 1, Yeni Ufuklara,, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi,

A. Erden (Ed.), (2003), Robotik 2, Yeni Ufuklara,, Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi,