Publication Details

Author:Z. Erden
Title:Mekatronik Ürünlerin Geliştirilmesinde Kitlesel Bireyselleştirme ve Modüler Tasarım Yaklaşımı
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:9. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiri Kitabı
Year:2013
Volume:
Pages:
Place:Eskişehir