Publication Details

Author:Z.Erden, Rahmi Kocaman
Title:Platform Tabanlı Ürün Geliştirme Uygulaması: Bir Toprak İşleme Aparatı Modelinin Tasarımı ve İmalatı
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:V. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı (MMO Yayın No: E/209/510-1)
Year:2009
Volume:
Pages:
Place: