Yayın Detayları

Yazar:Z.Erden, Rahmi Kocaman
Başlık:Platform Tabanlı Ürün Geliştirme Uygulaması: Bir Toprak İşleme Aparatı Modelinin Tasarımı ve İmalatı
Kategori:Ulusal Hakemli Konferans
İndis:Diğerleri
Yayınlandığı Yer:V. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı (MMO Yayın No: E/209/510-1)
Yıl:2009
Sayı:
Sayfalar:
Ev Sahibi Şehir: