Publication Details

Author:Z.Erden
Title:Ürün Tasarımında Bilgi Akışındaki Belirsizliklerin Sezgisel Bulanık Önermeler Yaklaşımı ile Modellenmesi
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Makina Tasarım ve İmalat Dergisi
Year:2006
Volume:8(2)
Pages:pp.80-91
Place: