Publication Details

Author:Z.Erden
Title:Kavramsal Tasarım Otomasyonunda Çelişkili Bilginin Sezgisel Bulanık Tahmin Yaklaşımı ile Denetimi
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:TOK 2002 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Bildiri Kitabı
Year:2002
Volume:
Pages:
Place:Ankara