Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Ertan (2017), Detaylı CV ve yayınlar OZGECMİŞ Bölümündedir., Turkey, Ankara, 1, 1

A. Gunes, S. Aksoy (2016), Long-time instability analysis of pseudo spectral time domain method, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 64, 2370-2377

A. Gunes, M. B. Guldogan (2016), Joint underwater target detection and tracking with the Bernoulli filter using an acoustic vector sensor, Digital Signal Processing, 48, 246-258

M. Araz, Z. Erden (2014), Behavioral representation and simulation of design concepts for systematic conceptual design of mechatronic systems using Petri Nets, International Journal of Production Research, 52(2), pp.563-583

U. Bulus, O. Kizilbey, H. Aniktar, A. Gunes (2013), Broadband direction finding antenna using suspended microstrip line hybrid coupler for handheld devices, IEEE Antennas and Propagation Letters, 12, 80-83

Z.Erden (2011), State-Based Conceptual Design in Mechatronics via Petri Nets, Control Engineering and Applied Informatics, 13(2), pp.70-75

Z. Erden, A. Konez Eroğlu, A. Erden (2011), Biological System Analysis in Bioinspired Conceptual Design (BICD) for Bioinspired Robots, Control Engineering and Applied Informatics, 13(2), pp.81-86

Z. Erden, A. Erden, A. M. Erkmen (2003), A Petri Net Approach to Behavioral Simulation of Design Artifacts with Application to Mechatronic Design, Research in Engineering Design, 14, pp.34-46

Diğer Hakemli Dergiler

Z. Erden, A. Konez Eroğlu, A. Erden (2011), Kavramsal Mekatronik Tasarımda Davranış Tabanlı Modelleme Yaklaşımı ve Biyobenzetim Robot Tasarımına Uygulanması, Mühendis ve Makina, 618, pp. 50-59

M.Aydemir, S. Köksal, K.B. Arıkan, B.İrfanoğlu (2010), Bir Dörtrotor’un Modal İncelemesi, TOK’10 Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi, Gebze - Kocaeli

Z.Erden (2008), A New Perspective to Design Education in Industrial Engineering: Product Design Projects at Freshman, MMO Endüstri Mühendisliği Dergisi, 19 (1), pp.19-32

Z.Erden (2006), Ürün Tasarımında Bilgi Akışındaki Belirsizliklerin Sezgisel Bulanık Önermeler Yaklaşımı ile Modellenmesi, Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 8(2), pp.80-91

Z.Erden, Aydan M. Erkmen, Abdulkadir Erden (2001), Kavramsal Tasarım Otomasyonunda Petri Net ve Melez Otomat Sentezi, Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 4(1), pp. 33-46

Z.Erden, Aydan M. Erkmen, Abdulkadir Erden (1998), A Petri Net Based Design Network with Applications to Mechatronic Systems, Journal of Integrated Design and Process Science, 2(3), pp. 32-48

Uluslararası Konferans Bildirileri

Ayhan, E., Erden, Z. (2016), Implementation of Function Structure Heuristics for Modular Design of an Educational Mechatronic Product Family, Proceedings of the 17th International Conference on Machine Design and Production (UMTIK 2016), Bursa

Erden Z., Araz, M. (2016), Petri Net Modeling and Simulation of Walking Behaviour for Design of a Bioinspired Robot Dog, Proceedings of the 6th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, Lizbon, Portekiz

A. Gunes, M. B. Guldogan (2015), Multi-target bearing tracking with a single acoustic vector sensor based on multi-Bernoulli filter, OCEANS15 MTS/IEEE, Genoa

O. Ozdil, A. Gunes (2015), Uyarlamalı bilateral filtre kullanılarak denetlemesiz hiperspektral görüntü bölütlemesi, SİU, Malatya

Erden Z. (2014), Bioinspired Transformation for Design of Biorobots, Proceedings of the 16th International Conference on Machine Design and Production, (UMTIK 2014), İzmir

A. Gunes, A. Bereketli, M. B. Guldogan (2014), A Comparative Study on the Performances of the DF Techniques Using a Single Acoustic Vector Sensor, OCEANS14 MTS/IEEE, St. John's

A. Gunes, A. Bereketli, M. B. Guldogan (2014), Tek bir sualtı akustik vektör sensör kullanarak yön bulma tekniklerinin analizi, SİU, Trabzon

A. Konez Eroğlu, Z. Erden, A. Erden (2013), Developing an Analysis Process for Biological Systems to Design Biorobots - A Case Study of Human Hand Gripping Motion, Proceedings of the 20th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2ViP2013), Ankara

Z. Erden, M. Araz (2012), A Case Study on Behavior-Based Modeling of Educational Robots at Conceptual Design: Behavioral Simulation of a Pick-Packing AGV Using Petri Nets, Proceedings of the 15th International Conference on Machine Design and Production (UMTIK 2012), Denizli

Z. Erden, M. Araz (2012), Development of a Desktop Design Setup for Mechatronics Engineering Education at Sophomore Level, Proceedings of the 2nd International Engineering Education Conference (IEEC 2012), Antalya

Z.Erden, Aylin Konez Eroğlu, Abdulkadir Erden (2011), Bioinspired Conceptual Design (BICD): Conceptual Design of a Grasshopher-Like Jumping Mechanism as a Case Study, Proceedings of the 18th International Conference on Engineering Design (ICED 11), Kopenhag

Z.Erden, Aylin Konez Eroğlu, Abdulkadir Erden (2011), Bioinspired Conceptual Design (BICD) Approach for Hybrid Bioinspired Robot Design Process, Proceedings of the IEEE International Conference on Mechatronics (ICM 2011), İstanbul

Z.Erden, Abdulkadir Erden (2011), An Incremental Approach to Teach Mechatronics Design at the Sophomore Level of Mechatronics Engineering Education, Proceedings of the 12th International Workshop on Research and Education in Mechatronics, Kocaeli, pp.103-109

A. Gunes, S. Aksoy (2011), A Lagrange polynomial Chebyshev pseudo spectral time domain method in one dimensional large scale applications, XXXth URSI General Assembly and Scientific Symposium, İstanbul, 1-4

Z.Erden (2010), Representation of the Operational Behaviour of an Educational Robot at Conceptual Design Using Petri Nets, Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA 2010)

Z.Erden (2010), Behaviour-Based Modeling Approach for the Conceptual Design of Mechatronic Systems Using Discrete Event System Specification (DEVS) Formalism, Proceedings of the 14th International Conference on Machine Design and Production (UMTIK 2010)

Z.Erden, Aylin Konez Eroğlu, Abdulkadir Erden (2010), Towards Development of a New Biomimetic/Biıoinspired Design Methodology, Proceedings of the 14th International Conference on Machine Design and Production (UMTIK 2010)

Z.Erden, Aylin Konez Eroğlu (2008), Towards Modelling the Behaviour of Biological Systems Using Coloured Petri Netsfor Biomimetic Robot Design: A Case Study, Proceedings of the 13th International Conference on Machine Design and Production

Z.Erden (2004), A Coloured Petri Net Approach for Modelling Information, Material and Energy Flows Through a Design Artefact at the Conceptual Level, Proceedings of the 11th International Machine Design and Production Conference

Z.Erden, Serkan Güroğlu, Abdulkadir Erden (2001), Implementation of Petri Net Based Design Network on the Automation of Mechatronic Design, Proceedings of the International Conference on Engineering Design, (ICED 01), Glasgow, 1

Z.Erden, Meltem Korkmazel, Abdulkadir Erden (2001), Mechatronic Design Artifact Modeling, International Conference on Mathematical Modeling and Scientific Computing, Ankara

Z.Erden, Serkan Güroğlu, Abdulkadir Erden (2000), Functional Synergy in Mechatronic Design by Integrating Petri Nets and Hybrid Automata, Proc. the 7th Mechatronics Forum International Conference (Mechatronics2000), Atlanta

Z.Erden, Serkan Güroğlu, Aydan M. Erkmen, Abdulkadir Erden (1999), The Design Network Simulator (DNS): An Implementation Software for a Petri Net-Based Design Network Applied to Mechatronic Design, Proc. the 6th International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP 99), Ankara

Z.Erden, Aydan M. Erkmen, Abdulkadir Erden (1999), Handling Uncertainty in Design Automation Using Intuitionistic Fuzzy Propositions, Proc. the 12th International Conf. on Engineering Design (ICED 99), Münih

Z.Erden, Aydan M. Erkmen, Abdulkadir Erden (1998), A Petri Net-Based Inference Network for Design Automation at the Functional Level Applied to Mechatronic Systems, Proceedings of the 6th UK Mechatronics Forum International Conference (Mechatronics 98), Skövde

Z.Erden, Aydan M. Erkmen, Abdulkadir Erden (1998), Structuring of the SMDMnet: A Design Inference Network for Mechatronic Systems, Proceedings of the 2nd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, Sakarya

Z.Erden, Aydan M. Erkmen, Abdulkadir Erden (1997), Modelling of the Job-Resource Interaction in a Mechatronic Design Process by Using Petri Net Theory, Proc. 11th International Conf. on Engineering Design (ICED97), Tampere

Z.Erden, Aydan M. Erkmen, Abdulkadir Erden (1996), Generation of Functional Cells for a Mechatronic Design Network, Proc. The 5th UK Mechatronics Forum Int. Conf. (Mechatronics 96) with the 3rd Int. Conf. On Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP 96)

Z.Erden, Aydan M. Erkmen, Abdulkadir Erden (1996), A Computer Based Design Support System for Automated Access to the F.E.M. Rules in a Crane Design Procedure, Proceedings of the 7th International Machine Design and Production Conference, Ankara

Z.Erden, Cem Kendi, Doğu Öztürk, Abdulkadir Erden (1994), Development of Prototype Mobile Robots as Technology Demonstrators, Proceedings of the 6th International Machine Design and Production Conference, Ankara

Z.Erden, Abdulkadir Erden (1993), Computer Automated Access to the F.E.M. Rules for Crane Design, Proceedings of the International Conference on Engineering Software ICES 93, Stafford

Z.Erden, Abdulkadir Erden (1993), Design Note: A Simulation Software for an Intelligent Area Sweeping Machine, Proceedings of the Mechatronic Design and Production Workshop, Ankara

Z.Erden, Abdulkadir Erden (1992), Development of a Design Automation Software for Crane Design with F.E.M. Rules, Proceedings of the 1992 ASME International Computers in Engineering Conf. and Exp., San Fransisco

Ulusal Konferans Bildirileri

A. Gunes (2017), CB-MeMBer filtresi ile sensör kontrolünün GM ve SMC implementasyonlarının karşılaştırılması, Otomatik Kontrol Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK 2017), İstanbul, 643-647

A. Gunes, S. Aksoy (2016), Lagrange polinom tabanlı zaman uzayı kısmi spektral yönteminin uzun zaman kararsızlık problemi analizi, URSI-TÜRKİYE’2016, VIII. Bilimsel Kongresi, Ankara, Türkiye

Z. Erden (2013), Mekatronik Ürünlerin Geliştirilmesinde Kitlesel Bireyselleştirme ve Modüler Tasarım Yaklaşımı, 9. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiri Kitabı, Eskişehir

Z.Erden, Rahmi Kocaman (2009), Platform Tabanlı Ürün Geliştirme Uygulaması: Bir Toprak İşleme Aparatı Modelinin Tasarımı ve İmalatı, V. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Bildiriler Kitabı (MMO Yayın No: E/209/510-1)

Z.Erden (2003), Endüstri Mühendisliği Eğitiminde Birinci Sınıf Tasarım Projeleri, IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı Bildiriler Kitabı (MMO Yayın No: E/2003/346), Denizli

Z.Erden (2002), Kavramsal Tasarım Otomasyonunda Çelişkili Bilginin Sezgisel Bulanık Tahmin Yaklaşımı ile Denetimi, TOK 2002 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı Bildiri Kitabı, Ankara

Z.Erden, Aydan M. Erkmen, Abdulkadir Erden (1997), Mekatronik Tasarımın Modellenmesinde İşlevsel Hücreler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi ve Tasarım Ağında Kullanılması, 1. Makina Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul

Z. Erden, A. Erden (1992), F.E.M. Kuralları ile Vinç Tasarımı İçin Geliştirilen Bir Tasarım Otomasyonu Yazılımı, 5. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara