Projeler

Devam eden Projeler

  • Mikro akışkan sistemler için mikro kanal tasarımı ve üretimi (DPT destekli MicroEDM projemizin altında geliştirilen lisans öğrencileri projesi).

  • Gösteri amaçlı uçan robot platformları, (Y. Lisans tezi).

  • Biyolojik sistemlerden esinlenen ve Biyomimetik yaklaşımla robot tasarımı için yöntemler geliştirilmesi.

Tamamlanmış Projeler

 

  •  Mini/Mikro robotlar ve mini/mikro robot kolonileri tasarımı ve üretimi (TÜBİTAK MİSAG 209, Mart 2004).
  • EDM'de artuk gerilmelerin kuramsal ve deneysel olarak incelenmesi (ODTÜ AFP Projesi 2001-03-02-03, Mart 2004)

  • Mini boyutlarda yüzen robot geliştirilmesi, (Y. Lisans tezi, 2005)

  • Kavramsal tasarım için evrimsel model (Doktora tezi, 2005)

  • Mini/mikro robotların tasarımı, ve özellikle MicroEDM kullanarak üretimi. (DPT Projesi, 2005-2007)

Araştırma merkezlerimiz

RoTAM; Robot Teknolojileri Araştırma Merkezi

EeTAM; Elektro-erozyon ile İşleme (EDM) Teknolojileri Araştırma Merkezi

UTAM: Uzay Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi