"Modüler Tasarım Metodolojisi" Üzerine Çalışan Kişiler