"Tasarım Modellemesinde Petri Ağları " Üzerine Çalışan Kişiler