Robot Topluluğu

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TOPLULUĞU

Atılım Üniversitesi Robot Topluluğu 2003 yılında Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin girişimiyle kurulmuştur ve faaliyetlerini topluluk üyesi öğrencilerin gönüllü çalışmalarıyla yürütmektedir.

Atılım Üniversitesi Robot Topluluğu amaç ve ilkeleri doğrultusunda; alanında uzman kişileri okulumuza davet ederek paneller, söyleşiler, eğitim amaçlı kurslar, fuarlar ve ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenler; yazılı ve görsel malzeme hazırlar, yayımlar, arşiv oluşturur; Robotik ve Mekatronik alanında Ar-Ge çalışmalarını yürütür; üyelerine yapacakları projeler için gerekli her türlü teknik ekipmanı belirli kurallar dahilinde sunar; endüstriyel ve akademik projeler yürütür; Robotik ve Mekatronik alanındaki ulusal ve uluslararası yarışmalara Atılım Üniversitesi'ni temsilen katılır, ve Atılım Üniversitesindeki ve diğer üniversitelerdeki kulüplerle ortak etkinliklerde bulunur.

Atılım Üniversitesi Robot Topluluğu ODTÜ Robot Günleri, İTÜRO Robot Olimpiyatları, RoboBilkent, RoboÇankaya gibi etkinlikler altında yarışmalara katılmış ve güzel başarılar elde etmiştir. Robot topluluğu Atılım Üniversitesi kampüsünde üyelerine çeşitli eğitimler vermiş ve Robotik alanında çalışan konuşmacılar davet etmiştir.