Staj

Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf kapsamında yaz stajları yapmaktadır. Stajlar hakkında bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
Yaz stajında, daha önce aldığı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf derslerinde edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri pekiştirmeleri ve geliştirmeleri amaç edinmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin yaz stajlarını yapacakları kuruluşta üzerinde çalışacakları ve raporlarında belirtecekleri konular MECE 399 ve MECE 499 derslerinin web sayfalarında sıralanmıştır. Staj süresi kesintisiz 4 hafta (20 iş günü) olacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri iş günü olarak sayılmamaktadır.