Tasarım Metodolojisi ve Davranış Tabanlı Robot Tasarımı Laboratuvarı

Amacı: Eğitim (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora), Araştırma

Kuruluş Tarihi: 2011

Laboratuvar Sponsoru: Atılım Üniversitesi

Mekatronik tasarım ürünleri için tasarım metodolojilerinin araştırılması; bu sistemlerin kavramsal tasarımında olası davranışların teknoloji alanlarından bağımsız bir biçimde gösterilmesi, modellenmesi ve simülasyonu; kavramsal robot tasarımında davranış tabanlı tasarım metodolojisinin geliştirilmesi ve uygulanması; mekatronik sistemlerin modüler tasarımı için yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması.

 

 

 

LABORATUVARIN YETENEKLERİ

Adı  İşlevi
Artifex Yazılım Paketi Petri Net modelleme ve simülasyon

 

LABORATUVARDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

Kavramsal Robot Tasarımında Davranış Tabanlı Modelleme ve Masaüstü Tasarım Prototip Robot Geliştirilmesi

İlgili Kurum / Kuruluş: Atılım Üniversitesi
Başlangıç Bitiş Tarihi: 01.02.2011-31.01.2013
Özet: Bu projede mekatronik sistem davranışlarının kavramsal tasarımda Ayrık Olay Sistem Spesifikasyonu (DEVS) ve Petri Ağları kullanılarak modellenmesi ve simülasyonu gerçekleştirilmiş, ayrıca bilgisayar ortamında modellenen bu davranışlar dağıtık bir fiziksel yapı kullanılarak elde edilmiştir. Masaüstü Tasarım Modeli
olarak adlandırılan bu fiziksel yapı, olası davranışın gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm mekanik/mekatronik ve elektronik elemanların bulunduğu ancak tasarlanmakta olan robotun geometrik ve dinamik parametrelerinden bağımsız bir ortam olarak tasarlanmıştır. Bu projenin uygulama alanı eğitim robotlarıdır. Projede bu kapsamda çizgi izleyen robot, köpek robot, hamamböceği robot, malzeme taşıma robotu ve kurbağa robot olmak üzere 5 adet eğitim robotu için modelleme, simülasyon ve masaüstü tasarımlar yapılmıştır. Bu proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda şimdiye kadar bir adet Yüksek Lisans Tezi ve iki adet uluslararası kongre bildirisi yayınlanmıştır.

 

Laboratuvar Sorumlusu:

Doç. Dr. Zühal ERDEN
zuhal.erden@atilim.edu.tr

 

İletişim: Mühendislik Fakültesi - A2 Blok No: B3012 • http://mechatronics.atilim.edu.tr/laboratuvarlar • T. 0312 5868373