Uçan Robotlar ve Robotik Taşıtlar Laboratuvarı

Amacı: Araştırma

Kuruluş Tarihi: 2008

Laboratuvar Sponsoru: Atılım Üniversitesi

Standard ve sıra dışı uçan robot tasarımı, kara-hava bütünleşik çoklu robotik taşıtlar, ataletsel ölçüm birimlerinin optik akış ile bütünleşik tasarımı, iki tekerlekli kişisel taşıyıcılar, robotik taşıtlar, hibrit elektrikli taşıtlar laboratuarımızda sürdürmekte olduğumuz başlıca araştırma konularıdır.

Laboratuvar web sayfası: flyrovel.atilim.edu.tr

 

 

 

LABORATUVARDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

Üç Dönerkanatlı Özerk Hava Taşıtı (3DÖHAT)

İlgili Kurum / Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SE Savunma ve Havacılık Ltd., / SANTEZ Projesi,
001134.STZ.2011-2
Başlangıç Bitiş Tarihi: Mart 2012 – Ağustos 2013
Özet: Bu proje kapsamında tasarlanacak, Üç Dönerkanatlı Özerk Hava Taşıtı (3DÖHAT), üç rotorlu, rotorların dönüş eksenleri hareketli, dış mekanda uçuş kabiliyetine sahip dikey iniş/kalkış yapabilen bir sistemdir. Projenin çerçevesinde ortaya çıkacak hava taşıtı temel bir platform olacaktır. Askeri ve sivil amaçlı pek çok uygulamada yer alabilecek, farklı uygulamalar için kolaylıkla adapte edilebilecek ve geliştirilebilecek, güvenilir bir sistemin tasarımı, imalatı ve temel denetimi hedeflenmektedir. Tasarlanacak bu temel sistem üzerinde yönelim kararlılığını, yükseklik denetimini ve basit seyir hareketlerini sağlamak için gerekli duyucu birimi yer alacaktır. Proje kapsamında tasarlanan bu sistemin, dış mekan uçuşlarında yönelim kararlılığını, havada yükseklik kontrolünü sağlayacak, temel ilerleme denetimlerini gerçekleştirecek özerk denetimciler tasarlanacak ve sistem üzerinde gerçek zamanlı olarak uygulanacaktır. Sistemde yönelim ve ilerleme dinamiklerini birbirinden ayrık hale getirecek bir eyleyici ve denetim yapısı üzerinde çalışılacaktır. Bu yapı ile yüksek manevra kabiliyeti ve yüksek yönelim kararlılığı hedeflenmektedir. Bu sayede ileriki projelerde, bu temel sistem üzerine yerleştirilecek kamera benzeri unsurlar ve tanımlanacak görevler
için uygun bir platform üretilmiş olacaktır.

Proje içeriğinde, sistem havada iken yer istasyonuna duyucu çıktılarını ve denetim sisteminden motorlara giden işaretleri kablosuz olarak gönderebilecek, denetim parametrelerini de istasyondan 3DÖHAT’a yine kablosuz olarak gönderebilecek temel bir yapı üzerinde de çalışılacaktır. Bu sayede sistem üzerinden toplanacak
veri ile tasarımın ve matematiksel modelin güncellenmesi, performans analizlerinin yapılması mümkün olacaktır. Bu veri taşıma sistemi de ileriki projelerde geliştirilebilecek, açık bir sistem olacaktır. Bu proje sonrasında yapılacak çalışmalarda ve önerilecek projelerde, gerçek zamanlı kamera görüntülerinin, navigasyon bilgilerinin, yörünge çizimlerinin yapılabileceği bir istasyon için alt yapı oluşturulacaktır.

 

 

 

Laboratuvar Çalışanları:

Yrd. Doç. Dr. Bülent İrfanoğlu
bulent.irfanoglu@atilim.edu.tr

 

İletişim: Mühendislik Fakültesi - A1 Blok -1. Kat • www.mechatronics.atilim.edu.tr/flyingrobotics • T. 0312 5868373