Yüksek Lisans Programı

Program Hakkında

Yüksek Lisans programı 2005-2006 akademik yılında, ileri teknolojiye odaklı, dinamik, disiplinlerarası ve çokdisiplinli programların oluşturduğu sinerjiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji üreten, yönlendiren, kaliteli, güvenilir ve maliyet etkin geliştirme sürecinde yer alabilecek profesyonelleri yetiştirme misyonu ile kurulmuştur. Eğitim dili İngilizcedir.

Program eğitim ve öğretim programı temelde yaparak öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve katılımcı öğrenme ortamlarının yaratılması, öğrencilerin endüstri deneyimlerini kazanmalarına yönelik proje tecrübelerini kazanabilmeleri ve tüm bunlar için gerekli teorik bilgileri en iyi şekilde öğrenebilmelerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bölüm laboratuvarları kuruluşundan itibaren farklı bir yaklaşımla tasarlanmış, her öğrencinin kişisel ve takım olarak, fiilen tasarım, üretim ve uygulama yapmasına olanak verecek bir laboratuvar düzeni kurulmuştur. Bu özelliği ile tüm dünyada örnek gösterilebilecek bir laboratuvar ortamı oluşturulmuştur. Halen kurulu olan ve eğitim ve araştırma yapılan laboratuvarlarımız hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Programın Amacı

Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı bir yandan üniversitelerin mekatronik ile ilgili bölümlerinden mezun olan öğrencilerin belli konularda üst düzey bilgi edinerek uzmanlaşmasına, diğer tarafta farklı disiplinlerden mezun olan öğrencilerin bu alanda yeterli alt yapı bilgisini edinerek belli konularda uzmanlaşmalarına olanak yaratmak ve böylece yukarıda belirtilen açığın giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenci kabulü Atılım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılmaktadır.

 

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı İlkeleri

Tezli yüksek lisans programında öğrencinin 21 kredilik ders (7 ders, 35 AKTS) ve tez (80 AKTS) alması gerekmektedir. Bu 7 dersin en az 4 adetinin opsiyon dersi olması zorunludur. Diğer derslerin ise, program ve tez danışmanlarının onayı alınarak diğer opsiyon ve lisans derslerinden olması kabul edilebilir. Öğrencinin tüm dersleri için tez danışmanı ve bölüm onayını alarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin Yüksek Lisans programlarını tamamlamadan en az bir dönem önce Seminer dersine (MECE 589 Graduation Seminar, 5 AKTS) kayıt olmaları gerekmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programında ise öğrencinin 30 kredilik ders (10 ders, 50 AKTS) alması beklenmektedir. Bu 10 dersin 7 adetinin opsiyon dersi olması, 3 adetinin ise program ve tez danışmanlarının onayı alınarak diğer opsiyon ve lisans derslerinden olması kabul edilebilir. Öğrencinin tüm dersleri için tez danışmanı ve bölüm onayını alarak kayıt yaptırması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin Yüksek Lisans programlarını tamamlamadan bir önceki dönemde Dönem Projesi dersini (MECE 500 Graduation Project, 40 AKTS) almaları gerekmektedir.